บริการขนส่งสินค้า ขนย้าย ส่งด่วน Express

รถขนส่งสินค้า
บริษัท อิมมอร์ทอล โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ประเภท อุปโภค บริโภค ให้กับลูกค้าชั้นนำอยู่ในทุกพื้นที่ คลอบคลุมกรุงเทพฯและภาคกลาง ในปัจจุบันการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการผลิตมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า(KPI) จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมด้านธุรกิจได้อย่างดียิ่ง